Oktober 2014

Ustanovitev Mreže za deinstitucionalizacijo

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je dne 15. oktobra 2014 prejelo sklep Ministrstva za javno upravo, da se ugodi prijavi na Javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014 -2015. 

Bili smo izbrani za podporo vsebinskega mreženja NVO na področju sociale in sicer s projektom: Mreža za deinstitucionalizacijo - MDI.

V letih 2014 in 2015 želimo vzpostaviti mrežo nevladnih organizacij s področja socialnega varstva, ki so, ali šele postajajo, zagovornice deinstitucionalizacije (DI), da bi s skupnimi močmi usmerjali razvojni proces DI v Sloveniji! Pripravili bomo analizo stanja, strategijo razvoja mreže NVO o DI, izvedli izobraževanja na temo DI, osveščali in informirali o potekih, prehodih in nujnosti DI, vzpostavili močan civilni dialog ter osveščali širšo javnost o nujnosti DI!

2014 od MDI.si (0 komentarjev)