ODPRIMO VRATA!

Omogočimo svobodo izbire vsakem posamezniku ... VSAK SE ODLOČA PO LASTNI PRESOJI!

PREDSTAVITEV ANALIZE

Vljudno vas vabimo na predstavitev: »Analize sistema institucionalnega socialnega varstva in možnosti nevladnih organizacij za zagotavljanje storitev v skupnosti za načrtovanje in uresničevanje procesov deinstitucionalizacije v Sloveniji«, ki bo potekala v ponedeljek, 31. avgusta 2015, ob 11.00 uri, v City hotelu v Ljubljani.  VABILOIZJAVA ZA JAVNOST

Analiza življenja v institucijah - kako odpreti vrata v življenje

Prispevki z Mednarodne konference o deinstitucionalizaciji, 19.06.2015

Vabimo vas, da si pogledate prispevke z MEDNARODNE KONFERENCE O DEINSTITUCIONALIZACIJI, ki je bila 19. junija 2015 v Grand hotel Unionu. TUKAJ.

Projekt Mreža za deinstitucionalizacijo - MDI

Veseli nas, da je deinstitucionalizacija-DI bila prepoznana kot pomembna vsebina na področju vsebinskih mrež in da bomo lahko s projektom Mreže za deinstitucionalizacijo–MDI povezali NVO s področja socialnega varstva, ki zagovarjajo DI in izvajajo storitve v skupnosti ali jih načrtujejo in so jim storitve v skupnosti ena glavnih usmeritev, interesov in ciljev. DI je političen in družben proces, ki omogoča prehod posameznikov iz institucionalnega varstva v življenje v skupnosti. DI je dosegljiva takrat, ko ima oseba, ki živi v instituciji možnost, da institucijo zapusti in da s pomočjo storitev v skupnosti, prevzame nadzor nad svojim življenjem in živi tako kot vsi ostali, ne glede na gibalno, senzorno, intelektualno oviranost ali težave v duševnem zdravju.

Institucionalno varstvo in segregirano življenje posameznikov vključenih v različne oblike institucij predstavlja kršitev človekovih pravic.

Cilj MDI je združiti NVO, ki se ukvarjajo z DI, izboljšati njihov položaj, okrepiti njihove vire in znanja ter povečati njihovo vlogo in vpliv na sam razvoj procesov DI. Povezane NVO s skupnimi zahtevami bomo močnejše in naša moč pri zagovarjanju skupnih ciljev ter oblikovanju politik bo bistveno večja. Različnost organizacij, naših uporabnikov in izkušenj bo vodila do oblikovanja kakovostnih storitev v skupnosti, predvsem pa se bomo s skupnimi močmi trudili, da se institucionalne prakse in metode dela ne prenašajo na področje delovanja NVO.

O deinstitucionalizaciji - izjave udeležencev

O deinstitucionalizaciji - izjave udeležencev Mednarodne konference o deinstitucionalizaciji, ki je bila 19. junija 2015, v Grand hotelu Union v Ljubljani.