Seznam članov

Naziv nevladne organizacije Naslov in pošta Področje delovanja  
Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju Zaloška c. 40, SI-1000 Ljubljana Duševno zdravje v skupnosti  Show details info
Društvo MOSTOVI za zdravje v duševnem zdravju Topniška 31, SI-1000 Ljubljana Duševno zdravje  Show details info
Društvo študentov invalidov Slovenije Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA socialno in invalidsko varstvo  Show details info
Društvo Vesele nogice Celjska cesta 43, 3270 Laško Pomoč in podpora osebam z posebnimi potrebami  Show details info
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice Pražakova 6. SI-1000 Ljubljana Brezdomstvo  Show details info
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto socialno varstvo, kultura, mladina  Show details info
OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za kakovost življenja Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor Socialno varstvo - duševno zdravje  Show details info
Sonček - društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine Cankarjeva ulica 25, 8000 Novo mesto invalidsko, sociala  Show details info
SONČEK - Mariborsko društvo za cerebralno paralizo Trubarjeva ulica 15, 2000 Maribor invalidska oranizacija  Show details info
Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. Rožanska ulica 2, SI-1000 Ljubljana Socialno varstvo, izobraževanje, kultura  Show details info
SOŽITJE ŠKOFJA LOKA društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Kapucinski trg 8 4220 Škofja Loka Pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju  Show details info
Zavod Pelikan - Karitas, zavod za socialno - varstveno, preventivno, vzgojno - izobraževalno in zdravstveno delo Litijska cesta 24, SI-1000 Ljubljana Socialno varstvo  Show details info
Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije Tržaška cesta 2, SI-Ljubljana sociala  Show details info
Zveza paraplegikov Slovenije Štihova 14, SI-1000 Ljubljana Invalidska organizacija  Show details info
Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije Samova ulica 9, 1000 Ljubljana invalidska organizacija  Show details info