Projekt MDI

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je upravičenec Javnega razpisa za spodbujanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2014-2015

Javni razpis je v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013

Prednostne usmeritve 5.3.: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

SKLOP 3: Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni

Trajanje projekta: 01.09.2014 – 31.08.2015

Stroški projekta iz javnih virov financiranja: 99.862,66€

Cilj projekta: Vzpostavitev mreže NVO za deinstitucionalizacijo