Aktivnosti

 1. Zagovorništvo in civilni dialog
  1. Priprava predlogov in priporočil za spremembo zakonodaje Predlog ZOA 2015

  2. Priprava predlogov in priporočil za razvoj obstoječih programov, ki omogočajo storitve v skupnosti ter tudi za nastanek novih programov, ki omogočajo DI NABOR POTREBNIH STORITEV ZA PROCES DEINSTITUCIONALIZACIJE

  3. Priprava predloga za ustanovitev nacionalne medresorske skupine za proces DI
  4. Kampanja za uveljavljanje predlaganih sprememb

  5. Vložitev pobude za novo poklicno kvalifikacijo NPK, osebni asistent /asistentk

 2. Zagotavljanje servisne podpore NVO
  1. Informiranje NVO o DI

  2. Mentorstvo in podpora NVO

  3. Strokovno usposabljanja za NVO

   ZBORNIK PRISPEVKOV IZOBRAŽEVANJA MREŽE ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO MDI

 3. Krepitev vloge vsebinske mreže NVO
  1. Spodbujanje mreženja in povezovanja NVO, ki zagovarjajo DI ali že sedaj izvajajo storitve v skupnosti kot alternativo inštitucionalne oskrbe z namenom krepitve NVO sektorja

  2. Izvedba analize

   Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji 

  3. Oblikovanje in promocija načel NVO pri izvajanju storitev v skupnosti, ki omogočajo DI: 

   Načela NVO pri izvajanju storitev v skupnosti

   NAČELA IZVAJANJA STORITEV V SKUPNOSTI: lahko branje

  4. Priprava strategije razvoja mreže NVO s področja DI: 

   STRATEGIJA RAZVOJA MREŽE ZA DEINSTITUCIONALIZACIJO - MDI 2015 – 2020

 4. Povezovanje z mediji, gospodarstvom, javno upravo in širšo javnostjo
  1. Promocija rezultatov analize stanja (raziskave) video posnetek predstavitve analize 

   Uvodni nagovor Klaudije Poropat, vodje projekta MDI

   Jurij Mezek - Ministrstvo za javno upravo, Služba za NVO o MDI 

   1. del analize, redni prof. dr. Darja Zaviršek 

   Problem pridobivanja podatkov: Elena Pečarič 

   Sistem institucionalnega varstva: Gašper Krstulović 

   2. del analize, redni prof. dr. Darja Zaviršek 

   Temeljni pogoji deinstitucionalizacije: Klaudija Poropat

  2. Promocija predlogov za izboljšanje stanja (prehoda k storitvam v skupnosti) in sklepanje strateških zavezništev

  3. Konferenca o DI

 5. Obveščanje in informiranje javnosti o projektu