NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ

ZA VODILNE KADRE IN ZAPOSLENE V NVO, STROKOVNE DELAVCE IN PROSTOVOLJCE V NVO

POVABILO

Deinstitucionalizacija - DI »mora postati osrednja usmeritev RS«,  postati mora zaveza za prehod od institucionalne nastanitve do storitev v skupnosti.  Ta prehod zajema veliko področij in različnih deležnikov. Pomemben deležnik v procesih DI smo nevladne organizacije, ki z izvajanjem storitev v skupnosti uporabnikom omogočamo enakopravno vključevanje v skupnost ter predstavljamo in zagovarjamo njihove pravice. Oblikovali smo Mrežo za deinstitucionalizacijo -  MDI kot prostor za aktivno participacijo NVO pri razpravi o ključnih korakih in sistemskih rešitvah DI v Sloveniji ter prenos izbranih javnih storitev na NVO sektor. DI bo omogočala uporabnikom razvoj njihovih potencialov in kompetenc, da bodo lahko postali neodvisni posamezniki, ki bodo lahko s pomočjo storitev v skupnosti, sami uravnavali potrebe svojega življenja.

Za poglobljeno razumevanje različnih vidikov DI smo v okviru projekta MDI pripravili sklop 4 izobraževalnih delavnic za zaposlene v NVO, da pridobijo informacije za načrtovanje in uspešno opravljanje svojega dela na področju DI ter nadgradijo znanja potrebna za uspešno izvajanje storitev v skupnosti.  

4 DELAVNICE:

Delavnice so brezplačne. Potekale bodo v Hostlu Celica v veliki seminarski sobi (Galerija Srečišče) na Metelkovi, v času od 9h do 16h.