Primeri dobrih praks storitev v skupnosti

Vabljeni vsi člani mreže in tudi vsi drugi, ki izvajate storitve v skupnosti, da nam posredujete svoje primere dobrih praks, ki jih bomo objavili na tem mestu!

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

od MDI.si (0 komentarjev)

Društvo Altra izvaja Zagovorništvo kot neodvisno in samostojno socialno storitev v Sloveniji. Namen programa Zagovorništva je varovanje pravic, interesov in integritete ljudi s težavami v duševnem zdravju. Pogosto se namreč znajdejo v življenjskih situacijah, v katerih ne zmorejo ali pa ne znajo uveljaviti svojih interesov in pravic, se jih niti ne zavedajo, so nespretni pri njihovem uveljavljanju in podobno. Prepogosto imajo tudi težave pravne narave, ki so posledica napačnih življenjskih odločitev oz. potrebujejo pomoč, strokovni ali pravni nasvet. Zagovornika, ki bi deloval izključno v interesu in skladno s pravicami oseb s težavami v duševnem zdravju, v obstoječi mreži služb žal še vedno nimamo. Danes se zagovorništvo za osebe s težavami v duševnem zdravju ne izvaja kot specifična in celovita storitev namenjena osebam s težavami v duševnem zdravju. Zakon o duševnem zdravju ni vpeljal zagovornika, temveč institut zastopnika, ki pa je omejen na delovanje v zaprtih oddelkih ustanov in na uresničevanje in varovanje pravic, ki osebam pripadajo v času zdravljenja v tovrstnih obravnavah. Tako, da si uporabniki z njim ne morejo pomagati, saj ne smejo delovati izven teh ustanov.

V programu izvajamo aktivnosti, ki so namenjene varovanju njihovih pravic, interesov in osebne integritete, in sicer:

  • Prvi informativni razgovor: ugotavljanje vrste in obsega kršenih pravic, interesov
  • Izvajanje pravnega  zagovorništva za razna opravila ali v samih postopkih
  • Spremljanje in varovanje pravic ter interesov uporabnikov na terenu
  • Varovanje osebnega dostojanstva pri razreševanju konfliktnih situacij
  • Pomoč pri dedramatizaciji in razbremenjevanju kritičnih situacij
  • Izvajanje delavnic samozagovorništva in asertivnosti

Zagovorništvo je v državah z dolgo tradicijo kvalitetnih storitev s področja duševnega zdravja že uveljavljena in razširjena tradicija. Medtem, ko smo v Sloveniji  Društvo Altra prva organizacija ki zagovorništvo ponujamo kot samostojno storitev. Društvo Altra je prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki je v začetku devetdesetih let prek t.i. kolektivnega zagovorništva javno spregovorila o kršenju pravic uporabnikov v institucijah in o njihovi neenakopravni vlogi v družbi. Takrat je društvo z močno zagovorniško držo vplivalo na oblikovanje služb za duševno zdravje v skupnosti in uspelo vplivati na razmišljanja ,da skrb za ljudi s težavami v duševnem zdravju v ustanovah NI edina možna in dobra rešitev. Društvo je vzporedno izvajalo tudi projekt Zagovorništva, ki je bilo namenjeno uporabnikom z namenom varovanja njihovih temeljnih človekovih pravic v ustanovah s področja duševnega zdravja. Društvo je v nadaljevanju podprlo projekt Zagovorništva na Pravno-informacijskem centru v Ljubljani ter na Zavodu Evros v Ljubljani.
S ponovnim izvajanjem zagovorništva smo začeli že v letu 2014 vendar v manjšem obsegu kot smo sprva želeli, saj smo bili, zaradi majhnih finančnih sredstev, precej omejeni. V letu 2014 smo tako izvajali zagovorništvo za 51 oseb. V letošnjem letu pa smo to številko presegli že po nekaj mesecih in smo do konca aprila dosegli 81 uporabnikov. Letos projekt Zagovorništva prvič poteka s podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kar omogoča večji doseg in kvalitetnejšo izvedbo projekta. Prav tako pa projekt že dve leti podpira Mestna občina Ljubljana.

Nazaj

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

Društvo Altra izvaja Zagovorništvo kot neodvisno in samostojno socialno storitev v Sloveniji. Namen programa Zagovorništva je varovanje pravic, interesov in integritete ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Beri naprej ...

2015

Primeri dobrih praks storitev v skupnosti Zveze SOŽITJE

Program vseživljenjskega učenja razpisujemo in sistematično razvijamo že več kot deset let. Letno se ga udeleži okoli 900 odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki jih spremlja okoli 400 spremljevalcev in koordinatorjev.

Beri naprej ...

2015

Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je že pred več kot 18 leti zasnoval inovativno storitev v skupnosti in sicer program Neodvisno življenje hendikepiranih – NŽH, ki ga izvaja vsakodnevno, brez prekinitve, že vsa ta leta.

Beri naprej ...

2015