• za-MDI.si
  • Primeri dobrih praks storitev v skupnosti Zveze SOŽITJE

Primeri dobrih praks storitev v skupnosti

Vabljeni vsi člani mreže in tudi vsi drugi, ki izvajate storitve v skupnosti, da nam posredujete svoje primere dobrih praks, ki jih bomo objavili na tem mestu!

Primeri dobrih praks storitev v skupnosti Zveze SOŽITJE

od MDI.si (0 komentarjev)

Programi vseživljenjskega učenja odraslih z motnjami v duševnem razvoju

Program vseživljenjskega učenja razpisujemo in sistematično razvijamo že več kot deset let. Letno se ga udeleži okoli 900 odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki jih spremlja okoli 400 spremljevalcev in koordinatorjev. 

Program je namenjen razvijanju novih in ohranjanju že pridobljenih znanj in veščin. Ključni poudarki so na krepitvi samostojnosti, pozitivne samopodobe in zavedanja o lastni vrednosti ter na usposabljanju za samoodločanje, vplivanje na lastno življenje in  širjenje socialne mreže. Program sledi tudi večji socialni vključenosti, saj dobijo ljudje z motnjami v duševnem razvoju priložnost navezovanja novih stikov in sklepanja poznanstev.

V program se vključujejo ljudje z motnjami v duševnem razvoju vseh starosti in vseh stopenj motenj, s tem da imajo udeleženci s težjimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju vsak svojega spremljevalca, sicer pa praviloma 1 spremljevalec spremlja 3 udeležence.

Če je namen programa opolnomočenje ljudi z motnjami v duševnem razvoju, pa so njegovi cilji samostojnost, dejavna udeležba, učenje socialnih spretnosti in samozagovorništvo udeležencev.

Šola za starše

Program izobraževanja in usposabljanja družin, ki poteka v štiriletnem ciklusu (od tod njegovo delovne ime ŠLC – štiriletni ciklus) je namenjen mladim družinam z otrokom (enim ali več) z zmerno, težjo, težko ali kombinirano motnjo v duševnem razvoju, ki naj bi se programa udeležile čim prej (praviloma po drugem letu otrokove starosti), čeprav otrokova kronološka starost ni edino merilo za napotitev v program. Program je namenjen celotni družini, zato se ga praviloma udeležijo vsi člani družine (mama, oče, bratje, sestre, skrbniki).

Vloga staršev v vseh družinah je podobna, vendar se starši otrok z motnjami v duševnem razvoju srečujejo z več̌ težavami in z več dvoma pri vzgoji otroka z motnjami in njegovih sorojencev, kot tudi pri uravnavanju lastnega vsakdana in vsakodnevnega življenja družine. Porajajo se jim številna vprašanja, na katera marsikdaj ne najdejo odgovora ali pa ne najdejo pravega sogovornika, ki bi jim lahko pomagal. Zato je namen programa seznaniti starše z različnimi oblikami pomoči, s katerimi si lahko zboljšajo kakovost življenja, njegov cilj pa opolnomočiti starše pri soočanju družine z izzivi, ki jo prednjo postavlja član (člani) z motnjami v duševnem razvoju.

Program poteka v štirih stopnjah, praviloma štiri leta zapored. Izvedba programa je zasnovana participativno in vsebuje različne metode dela: pogovore z različnimi strokovnjaki (zdravniki, psihologi, specialnimi pedagogi, fizioterapevti ipd.), demonstracije praktičnega dela z otroci, neformalna druženja in izmenjava izkušenj udeležencev. Zaradi zgoščenega podajanja vsebin se program vseskozi dopolnjuje z različnimi vsebinami sprostitveno-rekreativne narave.

V lanskem letu so je ŠLC udeležilo 44 družin s 46 otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki jih je spremljalo 76 sorojencev.

Nazaj

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

Društvo Altra izvaja Zagovorništvo kot neodvisno in samostojno socialno storitev v Sloveniji. Namen programa Zagovorništva je varovanje pravic, interesov in integritete ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Beri naprej ...

2015

Primeri dobrih praks storitev v skupnosti Zveze SOŽITJE

Program vseživljenjskega učenja razpisujemo in sistematično razvijamo že več kot deset let. Letno se ga udeleži okoli 900 odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki jih spremlja okoli 400 spremljevalcev in koordinatorjev.

Beri naprej ...

2015

Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je že pred več kot 18 leti zasnoval inovativno storitev v skupnosti in sicer program Neodvisno življenje hendikepiranih – NŽH, ki ga izvaja vsakodnevno, brez prekinitve, že vsa ta leta.

Beri naprej ...

2015