• za-MDI.si
  • Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD

Primeri dobrih praks storitev v skupnosti

Vabljeni vsi člani mreže in tudi vsi drugi, ki izvajate storitve v skupnosti, da nam posredujete svoje primere dobrih praks, ki jih bomo objavili na tem mestu!

Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD

od MDI.si (0 komentarjev)

  • Neodvisno življenje hendikepiranih

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je že pred več kot 18 leti zasnoval inovativno storitev v skupnosti in sicer program Neodvisno življenje hendikepiranih – NŽH, ki ga izvaja vsakodnevno, brez prekinitve, že vsa ta leta.

Program NŽH v praksi zagotavlja osebno asistenco - OA, ki hendikepiranemu posamezniku omogoča samostojno življenje izven institucij, neodvisnost v odnosu do družine in predvsem enakopravno vključevanje v družbo. OA omogoča posamezniku vzpostavljati lastno neodvisnost in mu zagotavlja večjo avtonomnost na vseh področjih njegovega življenja.

Osebna asistenca je fizična pomoč ali pomoč pri premagovanju senzornih ovir, ki je odvisna od stopnje oz. vrste hendikepa ter potreb, ki jih posameznik ima, da lahko vsakodnevno živi. OA pomaga uporabniku pri vsakdanjih opravilih kot so spremstvo, osebna nega, gospodinjska opravila, pomoč na delovnem mestu, druga fizična opravila ter druge vrste pomoči, brez katerih posameznik ne more živeti. Posameznik postane aktiven upravljalec lastnega življenja in avtonomno sprejema lastne odločitve.

Vsak posameznik, ki želi in potrebuje OA se obrne na koordinatorje projekta. Ti mu podajo prve informacije o načinu delovanja programa, seznanijo ga o pravicah ter obveznostih uporabnikov, dobi vprašalnik o željah in potrebah glede OA.

Osebni asistent je zaposlena oseba, ki hendikepiranemu uporabniku nudi fizično pomoč.

Uporabnik si osebo, ki mu bo nudila pomoč, izbere sam ter določi vrsto in način pomoči glede na svoje zmožnosti, potrebe in želje. Na začetku uporabnik jasno postavi zahteve in naloge dela, skladno z obstoječo zakonodajo s področja zaposlovanja in internimi pravilniki. Uporabnik je dolžan sestaviti urnik dela, voditi evidenco prisotnosti osebnega asistenta in mesečno obveščati o poteku dela koordinatorja projekta. Dolžnost uporabnika je tudi aktivna participacija pri oblikovanju politike projekta oziroma sodelovanje pri promociji in uresničevanju načel in principov neodvisnega življenja. Uporabnik mora biti oziroma postati dober delodajalec, ki je sposoben dobro voditi osebno asistenco.

Definicija neodvisnega življenja: posamezniki si sami urejujejo svoje življenje glede na svoje želje, zmožnosti in potrebe. S tem sprejemajo tudi odgovornost za svoje odločitve in tudi vse dolžnosti, ki izhajajo iz upravljanja in vodenja osebne asistence. Pravica do osebne asistence je ena od temeljnih pravic, ki posamezniku omogoča večjo enakopravnost in nadzor nad svojim življenjem. Posamezniku omogoča polnopravno, dostojno življenje ter implementacijo 19. člena Konvencije ZN o pravicah invalidov.

V program se vključujejo uporabniki z različnimi vrstami hendikepa, stari od 18 do 65 let, pri tem pa imajo prednost tisti, ki potrebujejo več fizične pomoči, mlajše hendikepirane osebe ter aktivni uporabniki.

V vseh letih izvajanja programa NŽH ocenjujemo, da je storitev osebne asistence cenovno ugodnejša od storitve pomoči na domu.

Več o Neodvisnem življenje hendikepiranih

Film NŽH 1. in 2. del

Nazaj

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

ZAGOVORNIŠTVO na društvu Altra

Društvo Altra izvaja Zagovorništvo kot neodvisno in samostojno socialno storitev v Sloveniji. Namen programa Zagovorništva je varovanje pravic, interesov in integritete ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Beri naprej ...

2015

Primeri dobrih praks storitev v skupnosti Zveze SOŽITJE

Program vseživljenjskega učenja razpisujemo in sistematično razvijamo že več kot deset let. Letno se ga udeleži okoli 900 odraslih z motnjami v duševnem razvoju, ki jih spremlja okoli 400 spremljevalcev in koordinatorjev.

Beri naprej ...

2015

Neodvisno življenje hendikepiranih društva YHD

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je že pred več kot 18 leti zasnoval inovativno storitev v skupnosti in sicer program Neodvisno življenje hendikepiranih – NŽH, ki ga izvaja vsakodnevno, brez prekinitve, že vsa ta leta.

Beri naprej ...

2015