Seznam članov

Datum prijave: 31.03.2015 20:04 
Naziv nevladne organizacije: Sonček - društvo za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine 
Naslov in pošta: Cankarjeva ulica 25, 8000 Novo mesto 
Področje delovanja: invalidsko, sociala 
Pravna oblika organizacije: društvo 
Kontaktna oseba: Violeta Suhadolnik 
Odgovorna oseba: Violeta Suhadolnik 
Spletna stran: http://www.soncek-nm.si/domov/ 
E-naslov: novo.mesto@soncek.org 
Telefon: o7 30 20 045 
Od članstva pričakujemo: - uvedbo individualnega financiranja, s katerim bo mogoče živeti v skupnosti in zagotoviti večje skupnostne storitve
- zgodnjo pomoč otrokom in družinam
- pomoč pri vključevanju otrok v vrtce in šole