Seznam članov

Datum prijave: 08.04.2015 14:04 
Naziv nevladne organizacije: OZARA SLOVENIJA Nacionalno združenje za kakovost življenja 
Naslov in pošta: Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor 
Področje delovanja: Socialno varstvo - duševno zdravje 
Pravna oblika organizacije: društvo 
Kontaktna oseba: Tanja Velkov, strokovna vodja programa PIS 
Odgovorna oseba: Boštjan Repnik 
Spletna stran: http://www.ozara.org/ 
E-naslov: info@ozara.org 
Telefon: 02 33 00 444 
Od članstva pričakujemo: - redno obveščanje o procesu DI
- zastopanje v delovnih skupinah, ki so povezane s procesom DI
- koordiniranje in spodbujanje nevladnih organizacij za procese DI