Seznam članov

Datum prijave: 30.12.2014 15:40 
Naziv nevladne organizacije: Zveza paraplegikov Slovenije 
Naslov in pošta: Štihova 14, SI-1000 Ljubljana 
Področje delovanja: Invalidska organizacija 
Pravna oblika organizacije: Nevladna organizacija 
Kontaktna oseba: Špela Šušteršič 
Odgovorna oseba: Dane Kastelic 
Spletna stran: http://www.zveza-paraplegikov.si/ 
E-naslov: info@zveza-paraplegikov.si 
Telefon: 01 432 71 38 
Od članstva pričakujemo: