Seznam članov

Datum prijave: 16.04.2015 10:19 
Naziv nevladne organizacije: Društvo MOSTOVI za zdravje v duševnem zdravju 
Naslov in pošta: Topniška 31, SI-1000 Ljubljana 
Področje delovanja: Duševno zdravje 
Pravna oblika organizacije: Društvo 
Kontaktna oseba: Nika Cigoj Kuzma 
Odgovorna oseba: Nika Cigoj Kuzma 
Spletna stran: http://www.drustvo-mostovi.caprae.net/index.php 
E-naslov: nika.cigoj@fsd.uni-lj.si 
Telefon: 040 613 817, 01 5618728 
Od članstva pričakujemo: - sodelovanje, partnerstvo
- medsebojno povezovanje
- soodločanje