Seznam članov

Datum prijave: 22.06.2015 11:25 
Naziv nevladne organizacije: Društvo študentov invalidov Slovenije 
Naslov in pošta: Kardeljeva ploščad 5, 1000 LJUBLJANA 
Področje delovanja: socialno in invalidsko varstvo 
Pravna oblika organizacije: invalidska organizacija 
Kontaktna oseba: Lea Bernik Urankar 
Odgovorna oseba: Midhet Huskić 
Spletna stran: http://www.dsis-drustvo.si/ 
E-naslov: info@dsis-drustvo.si 
Telefon: 01 565 33 51 
Od članstva pričakujemo: Od članstva pričakujemo aktivno participacijo pri Mreži na vseh področjih delovanja. S članstvom želimo predvsem izpostaviti dejstvo, da nasprotujemo institucionalizaciji.