Seznam članov

Datum prijave: 21.11.2014 12:23 
Naziv nevladne organizacije: Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. 
Naslov in pošta: Rožanska ulica 2, SI-1000 Ljubljana 
Področje delovanja: Socialno varstvo, izobraževanje, kultura 
Pravna oblika organizacije: Društvo, Zveza društev 
Kontaktna oseba: Iztok Suhadolnik, direktor 
Odgovorna oseba: Lojze Tomaževič, predsednik 
Spletna stran: http://www.soncek.org 
E-naslov: zveza@soncek.org 
Telefon: 01 534 06 67 
Od članstva pričakujemo: 1. Širjenje ideje in realizacija deinstitucionalizacije