Seznam članov

Datum prijave: 27.11.2014 14:33 
Naziv nevladne organizacije: Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije 
Naslov in pošta: Samova ulica 9, 1000 Ljubljana 
Področje delovanja: invalidska organizacija 
Pravna oblika organizacije: pravna oseba zasebnega prava 
Kontaktna oseba: De Reya Mateja 
Odgovorna oseba: dr. Katja Vadnal 
Spletna stran: http://www.zveza-sozitje.si 
E-naslov: info@zveza-sozitje.si 
Telefon: 01 43 69 750 
Od članstva pričakujemo: