Seznam članov

Datum prijave: 29.12.2014 10:01 
Naziv nevladne organizacije: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice 
Naslov in pošta: Pražakova 6. SI-1000 Ljubljana 
Področje delovanja: Brezdomstvo 
Pravna oblika organizacije: Društvo 
Kontaktna oseba: Bojan Kuljanac 
Odgovorna oseba: Bojan Kuljanac 
Spletna stran: http://www.kraljiulice.org/ 
E-naslov: bojan.kuljanac@kraljiulice.org 
Telefon: 030 323 305 
Od članstva pričakujemo: - informiranje
- povezovanje
- objavljanje člankov in promocija deinstitucionalizacije