Seznam članov

Datum prijave: 20.11.2014 13:37 
Naziv nevladne organizacije: Društvo ALTRA - Odbor za novosti v duševnem zdravju 
Naslov in pošta: Zaloška c. 40, SI-1000 Ljubljana 
Področje delovanja: Duševno zdravje v skupnosti 
Pravna oblika organizacije: status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, status humanitarne organizacije 
Kontaktna oseba: Andreja Vučak 
Odgovorna oseba: Dr. Suzana Oreški 
Spletna stran: http://www.altra.si 
E-naslov: info@altra.si 
Telefon: 01 544 47 61, 051 343 108 
Od članstva pričakujemo: 1. Zagovorništvo in pomoč pri oblikovanju, izvajanju in promociji storitev za kakovostno in samostojno življenje oseb s težavami v duševnem zdravju v skupnosti.
2. Društvo Altra zajeto v vzorcu raziskave, npr. intervjuji s strokovnim kadrom glede metod in oblik dela v skupnosti.
3. Sprememba obstoječe zakonodaje v skladu z deinstitucionalizacijo oz. Evropsko zakonodajo, katera Slovenijo zavezuje k spremembam na področju duševnega zdravja, aktivna udeležba nevladnih organizacij pri spremembah - problem sofinanciranja lokalnih skupnosti.
4. Izvajanje deinstitucionalizacije po meri uporabnikov in nevladnih organizacij.