Sporočilo za javnost: Ljudje najdejo rešitve

od MDI.si (0 komentarjev)

Na okrogli mizi, ki je potekala v torek, 12. maja, v Maxi klubskem salonu, je Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij (NVO) predstavil akcijo Ljudje najdejo rešitve. »Akcija je namenjena ozaveščanju o pomenu delovanja vsebinskih mrež nevladnih organizacij in predstavitvi potreb, na podlagi katerih so se vzpostavile nevladne organizacije. Na današnji okrogli mizi smo to želeli predstaviti s konkretnimi zgodbami posameznikov, ki so jim NVO oziroma mreže NVO izboljšale življenje,« je v imenu Konzorcija pojasnila Sara Geiger Smole.

Filip Borkowski, predstavnik Evropske komisije iz Direktorata za javno zdravje in varno hrano, je poudaril pomen NVO in njihovega povezovanja: »Nevladne organizacije prinašajo nove vizije za najrazličnejša področja. Prav tako državi lahko prinesejo informacije neposredno od ljudi in na ta način zagotovijo neprecenljive informacije za delovanje države.« Dodal je še, da povezovanje organizacij, kot to vidimo v akciji Ljudje najdejo rešitve, ni pomembno samo za državni nivo, ampak je lahko zgled državam tudi na evropski ravni.

V nadaljevanju so svoje zgodbe predstavili uporabniki in predstavniki sedmih vsebinskih mrež in nevladnih organizacij: Slovenske filantropije, Greenpeace Slovenija (članica Mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo), Sloge, Mreže za deinstitucionalizacijo, ŠENT-a (članica mreže Vključen.si), Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje ter Zavoda BOB (članica mreže MINVOS).

Vsebinske mreže so mreže NVO, ki delujejo na določenem vsebinskem področju. Področja delovanja se med seboj zelo razlikujejo: vseživljenjsko učenje, zdravje in zdrav življenjski slog, izobraževanje, prostovoljstvo, urejanje prostora, otrokove pravice, rekreacija v naravi, šport, razvojno sodelovanje in razvojna pomoč, deinstitucionalizacija, socialna vključenost, informacijska družba in tako naprej. NVO pokrivajo celoten spekter človekovega delovanja in široko polje družbenih dejavnosti, ki brez njihovega delovanja ne bi bile tako razvite in bogate, kot so. Vsebinske mreže NVO s posameznega vsebinskega področja so se združile v konzorcij vsebinskih mrež in sodelujejo v različnih skupnih akcijah, ena izmed njih je tudi Ljudje najdejo rešitve.  Zgodbe iz akcije najdete tudi na http://www.nevladni.info.

Nazaj