"Poslanec osebni asistent"

od MDI.si (0 komentarjev)

Spoštovani poslanci in poslanke Državnega zbora! 

Slovenija je že leta 2008 ratificirala Konvencijo OZN o pravicah invalidov kjer 19. člen določa pravico do neodvisnega življenja, a žal so zaveze države še po tolikih letih obljub ostale povsem neizpolnjene.

Junija 2012 je bil v zakonodajni postopek preko instituta ljudske iniciative vložen Predlog zakona o osebni asistenci, ki ga je podpisalo več kot 7.000 volivcev. Žal predlog zakona na seji matičnega delovnega telesa v drugi obravnavi ni dobil zadostne podpore, kar je pomenilo konec zakonodajnega postopka. Tokrat smo v okviru Mreže za deinstitucionalizacijo - MDI oblikovali nov predlog Zakona o osebni asistenci in ga poslali vsem poslanskim skupinam v branje s prošnjo za sestanek na katerem bi zakon podrobno predstavili.   

Ker bi vam želeli bolj plastično predstaviti razsežnost pomena neodvisnega življenja in osebne asistence kot enega temeljnih pogojev za dosego enakopravnega in aktivnega življenja v družbi, nameravamo ponoviti akcijo iz leta 2008 kjer so se poslanci in poslanke preizkusili v vlogi osebnih asistentov in nudili konkretno pomoč pri uporabnikih.  

Zato vas tudi tokrat vljudno vabimo, da se odzovete našemu vabilu, da del dneva preživite kot osebni asistenti pri enem izmed naših uporabnikov. Tako boste iz lastne izkušnje lahko doživeli vsebino in način dela osebnih asistentov, videli pestrost pomoči, ki jo uporabnik potrebuje in pomen osebne asistence v njegovem vsakdanjem življenju. Ker  je velika večina med vami v novem sklicu parlamenta prvič in ste na tem področju še sveži, bi to bila obojestranska korist, saj bi vašo izkušnjo pri uporabniku predstavili širši javnosti. Prepričani smo, da vas bo le-ta obogatila in vam koristila pri vašem delu ter v bodočih odločitvah.  

Akcijo nameravamo izpeljati v mesecu aprilu in maju, skupaj z medijsko podporo Za-misli.si.

V kolikor se ne bojite izzivov in se želite odzvati našemu vabilu ter za nekaj ur postati osebni asistent/asistentka, se nam oglasite, da vam poiščemo ustreznega uporabnika (lahko tudi na lokalni ravni). Vaše odzive pričakujemo na email: info@za-mdi.si in elena.pecaric@guest.arnes.si

S spoštovanjem, Klaudija Poropat, Vodja projekta MDI

Nazaj